Gezi

Yavaş yavaş artan şiddetin, günlük sıkıcı orkestranın bir parçası haline gelivermesi an meselesi. Çalan müzik hipnotik. Yolda yürürken nereden bildiğinizi hatırlamadığınız biçimde dudaklarınızdan uğultuya düşüverecek. Aşinalıktan kayıtsızlığa.